Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - efko

Pages: [1] 2 3 ... 47
1
Modifications / Re: Fallen Gods mod question
« on: 20 January 2022, 18:30:10 »
Topic moved to Modifications. @Modoanonyme 
@nargil66

2
Forum News and Info / Re: Happy Holidays
« on: 08 January 2022, 23:20:29 »
I was little busy to say this day earlier, but it is not late to say:
Happy Orthodox Christmas to all TQ Fans who celebrate, and wishing a better year for all of us.
Srecan Bozic svima  ^-^

3
Happy New Year and welcome to the forum  ^-^

4
Java / Software Developer
« on: 02 January 2022, 21:38:17 »
Software Developer


1 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-fundamentals-3/the-fundamentals-of-programming?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

2 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-databases-2/why-use-a-database?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

3 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-databases-2/why-use-a-database?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

4 https://www.linkedin.com/learning/html-essential-training-4/what-is-html?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

5 https://www.linkedin.com/learning/css-essential-training-3/styling-documents-consistently?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

6 https://www.linkedin.com/learning/javascript-essential-training-3/welcome?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=true

7 https://www.linkedin.com/learning/javascript-essential-training/javascript-the-soil-from-which-the-modern-web-grows?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

8 https://www.linkedin.com/learning/learning-python/learning-python?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

9 https://www.linkedin.com/learning/learning-java-4/welcome-to-learning-java?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

10 https://www.linkedin.com/learning/learning-c-sharp-8581491/an-introduction-to-learning-c-sharp?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

11 https://www.linkedin.com/learning/learning-sql-programming-8382385/learning-sql-programming?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

12 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-web-security-2/the-importance-of-security?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

13 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/

14 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-core-azure-services/

15 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-core-solutions-management-tools-azure/

16 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-general-security-network-security-features/

17 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-identity-governance-privacy-compliance-features/

Plan učenja

Procenjeno trajanje video materijala za samostalno učenje je 40 sati.


Programming Foundations: Fundamentals URL

Steknite osnovno znanje koje vam je potrebno da biste započeli programiranje na bilo kom jeziku.
Na ovoj obuci instruktorka Enis Dejvis koristi Python za istraživanje osnovnih koncepata i strukture programskih jezika i pomaže vam da shvatite šta se dešava "ispod haube". Nakon pregleda osnovnih izjava i izraza u Python-u, Enis istražuje nizove, promenljive i uslovni kod - što su uobičajene teme u svim programskim jezicima. Takođe, pokazuje kako se radi sa različitim vrstama podataka i rešava niz grešaka. Usput, ona upoređuje kako se kod piše na nekoliko različitih jezika i daje smernice o kriterijumima koje treba koristiti pri odabiru programskog jezika. Po završetku ove obuke imaćete znanje koje vam je potrebno da biste nastavili putovanje kodiranja na bilo kojem jeziku koji vas zanima.


Programming Foundations: Databases URL

Kada savladate osnove programiranja, biće vam potrebna i baza podataka. Baze podataka pružaju doslednu, organizovanu strukturu za čuvanje i preuzimanje velikih količina podataka. One omogućavaju programerima da grade složenije aplikacije koje mogu primati naredbe, obrađivati plaćanja, davati preporuke, autentifikovati korisnike i još mnogo toga. Ova obuka pruža osnovu koja vam je potrebna za započinjanje programiranja baza podataka. Istražite terminologiju: normalforms, ACID i CRUD, referentni integritet, transakcije, zapisi i tabele. Naučite koju ulogu igraju ključne i jedinstvene vrednosti u relacionom modelu. Otkrijte kako da dizajnirate najbolji sistem koji sadrži vaše podatke, počevši od tabela i odnosa u srži vaše baze podataka. Saznajte kako da napišete upite za izdvajanje podataka koji su vam potrebni i kako da žonglirate različitim zahtevima za skladištenjem, pristupom, performansama i sigurnošću. Instruktor Skot Simpson pruža praktične primere i jasna objašnjenja koja će vam pomoći da dizajnirate baze podataka koje mogu da odgovore na potrebe vaših aplikacija, vaših podataka i vaših korisnika.


Succeeding in Web Development: Full Stack and Front End URL

Da li želite da postanete web programer? U današnje vreme, web razvoj nije jedan posao. Postoji čitav niz tehnologija i karijernih opcija koje treba istražiti. Osnovne odgovornosti podeljene su na dva načina - između front-end programera koji su se specijalizovali za web lokacije i aplikacije i back-end programera koji rade sa serverima i bazama podataka - ali takođe možete postati i full stack programer koji nadgleda sve aspekte projekta. Ova obuka pruža mapu osnovnih tehnologija i savete o njihovom savladavanju, upotpunjenu detaljima koji su vam potrebni da biste ih povezali sa poslovima. Autor Rai Vilalobos takođe pruža savete o pronalaženju trening programa, zapošljavanju i iskorišćavanju vašeg potencijala za zaradu u ovom unosnom i uzbudljivom polju.


HTML Essential Training URL

Hypertext Markup Language (HTML) je osnova razvoja web stranica i web aplikacija. Omogućava vam da vaš sadržaj razumeju oba segmenta publike: ljudi koji gledaju, čitaju ili slušaju vaš sadržaj i računari koji ga prikazuju. Na ovoj obuci naučićete kako da napravite odličan HTML sa delovima koje HTML nudi. Instruktor Džen Simons ističe sve osnovne koncepte koji su vam potrebni da biste koristili HTML na najbolji mogući način. Ona se fokusira na semantičko označavanje: označavanje sadržaja onakvim kakav jeste, a ne samo radi formatiranja, konvencije ili pogodnosti. To ima dalekosežni uticaj za one koji internet koriste drugačije; osigurava da kada čitač ekrana ili sistem (poput pretraživača) koriste stranicu, da tačno znaju šta ona sadrži i kako da kategorišu te informacije.


CSS Essential training URL

Cascading Style Sheets (CSS) je jezik stilova koji vam omogućava da kontrolišete izgled svojih web stranica. U ovom praktičnom kursu Kristina Truong demonstrira koncepte koji čine osnovu CSS-a, objašnjavajući šta treba da znate da biste podesili postojeći CSS i napisali svoj. Christina objašnjava kako da dodate boje i druge elemente dizajna kako biste svoje web stranice postavili izvan crnog teksta na beloj pozadini. Ona pokazuje kako se koriste selektori, kako model okvira definiše razmak i veličinu elemenata stranice i kako stilizovati tekst i upravljati osnovnim rasporedima pomoću Flexbox-a i Grid-a. Takođe pokriva rad sa naprednim selektorima, kreiranje fluidnih rasporeda i određivanje kada treba koristiti svojstva float i position. Pored toga, na kraju obuke, testiraćete svoje veštine sa stvarnim projektom - napravićete svoju web stranicu - svoj online CV.JavaScript Essential Training URL

JavaScript Essential Training (2021)

JavaScript je jezik za web skriptovanje. Kako se web razvija iz statičnog u dinamičko okruženje, fokus tehnologije se prebacuje sa statičkog označavanja i stilizovanja - što često rade sistemi za upravljanje sadržajem ili automatizovane skripte - na dinamički interfejs i naprednu interakciju. Nekada viđen kao neobavezan, JavaScript sada postaje sastavni deo web-a, infiltritajući se u svaki njegov sloj svojom skriptom.
Kroz praktične primere i mini-projekte, ova obuka vam pomaže da izgradite svoje razumevanje JavaScript-a delić po delić, od osnovnih principa poput promenljivih, tipova podataka, uslovnih karakteristika i funkcija, kroz napredne teme, uključujući petlje i DOM skriptovanje. Usput, instruktor Morten Rand-Hendriksen pruža izazove koji vam omogućavaju da testirate svoje nove veštine.


Learning Python URL

Python je veoma popularan objektno orijentisani jezik sa lakom sintaksom - moćan je i relativno jednostavan za učenje. Bez obzira da li ste novi u programiranju ili ste iskusni programer, ova obuka vam može pomoći da započnete sa Pythonom. Džo Marini pruža pregled procesa instalacije, osnovnu sintaksu Pythona i primer kako se konstruiše i pokreće jednostavan  Python program. Naučite da radite sa datumima i vremenima, čitate i pišete datoteke i preuzimate i raščlanjujete HTML, JSON i KSML podatke sa weba.


Learning Java URL

Java je jedan od top pet programskih jezika i koristi se za web, ugrađene kontrolere i razvoj Android aplikacija. Da li vas zanima da naučite da kodirate na Javi? Pridružite se instruktorki Ketrin Hodž dok vam pomaže da naučite osnove i započnete sa programiranjem na ovom popularnom jeziku. Ketrin pokriva sve osnove: tipove podataka, nizove, funkcije i petlje. Ona vam pomaže da kontrolišete tok i logiku vašeg koda i otklonite greške u projektu, kako biste bili sigurni da se savršeno izvodi. Usput, ona pruža primere iz stvarnog sveta i uvodi izazove koji vam omogućavaju da vežbate svoje nove veštine. Ova obuka je savršen za programere koji žele brzo da upoznaju Javu, kao i za programere početnike koji žele da okuse čari ovog popularnog jezika.


Learning C# URL

C# je jezik u srcu mnogih Windows aplikacija, uključujući Windows Phone i Windows Store aplikacije. To je osnovni programski jezik za Microsoft i potreban je programerima koji žele da rade u ovoj oblasti. Naučite osnove C# verzije 7, uključujući osnovnu sintaksu jezika i tehnike orijentisanog programiranja, na ovoj obuci koju vodi instruktorom Aleksandar Zanfir.
Istražite promenljive i tipove podataka; upravljanje protokom programa sa uslovima i petljama; i funkcije zgrade. Naučite kako da primenite objektno orijentisano programiranje, poput enkapsulacije i nasleđivanja u C#, i saznajte kako da otklonite greške u kodu. Aleksandar zatim istražuje napredne koncepte kao što su enumeratori, ref parametri, interfejsi, događaji i apstraktne klase. U poslednja dva poglavlja pokriva „top“ karakteristike predstavljene u poslednjih nekoliko verzija C#, uključujući lambda izraze i interpolaciju nizova.


Learning SQL Programming URL

SQL (Structured Query Language) je uobičajeni alat za preuzimanje podataka iz relacionih baza podataka kao što su SQL Server, MySQL, MariaDB i PostgreSQL. Ova obuka pruža uvod u ovaj osnovni programski jezik. Naučite kako da zatražite podatke od servera, ograničite i sortirate odgovore, objedinite podatke iz više tabela sa pridruživanjima i uredite i izbrišete podatke. Instruktor Skot Simpson takođe pokazuje kako se izvode jednostavne matematičke operacije i transformišu podaci u različite formate.


Programming Foundations: Web Security URL

Saznajte o najvažnijim bezbednosnim problemima pri razvoju web stranica i o tome šta možete učiniti da biste zaštitili svoje servere, softver i podatke od štete. Instruktor Kevin Skoglund objašnjava šta motiviše hakere i njihove najčešće metode napada, a zatim detaljno opisuje tehnike i način razmišljanja koji su potrebni za stvaranje rešenja za ove izazove mrežne bezbednosti. Naučite osam osnovnih principa koji leže u osnovi svih bezbednosnih napora, važnost filtriranja ulaza i kontrole izlaza i kako se odbraniti od najčešćih vrsta napada. Ova obuka je neophodna za programere koji žele da zaštite svoje web lokacije i za sve one koji žele da saznaju više o web bezbednosti.


Describe core Azure concepts URL

Novi ste u svetu cloud-a? Osnove Azure-a je šestodelna serija obuka koja vas uči osnovnim konceptima oblaka, pruža pojednostavljeni pregled mnogih Azure usluga i vodi vas praktičnim vežbama za besplatno korišćenje prvih usluga.


Describe core Azure services URL

Nakon što završite ovaj put učenja, moći ćete:
    Da shvatite širinu usluga dostupnih u Azure-u, uključujući računarstvo, mrežu, skladištenje i bazu podataka
    Prepoznajte usluge virtuelizacije kao što su Azure virtuelne mašine, instance Azure kontejnera, Azure Kubernetes usluga i Azure virtuelna radna površina
    Uporedite Azure-ove usluge baze podataka kao što su Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database za MySQL, Azure Database za PostgreSQL i Azure-ove usluge za analizu podataka
    Ispitajte Azure mrežne resurse kao što su virtuelne mreže, VPN mrežni prolazi i Azure ExpressRoute
    Rezimirajte Azure usluge skladištenja, kao što su Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure Storage


Describe core solutions and management tools on Azure URL

Osnovna rešenja obuhvataju širok spektar alata i usluga Microsoft Azure. Na ovom putu učenja upoznaćete se sa mnogim od ovih alata i usluga i od vas će se tražiti da pomognete u odabiru najboljeg za dati poslovni scenario.


Describe general security and network security features URL

Imati dobru sigurnosnu strategiju od suštinske je važnosti u današnjem digitalnom svetu. Svaka aplikacija i usluga, bilo lokalna ili u oblaku, treba da bude dizajnirana imajući na umu sigurnost. Sigurnost treba da se planira na nivou aplikacije, na nivou podataka i na nivou mreže.
Saznajte o raznim Azure uslugama koje možete koristiti da biste osigurali da su vaši resursi u oblaku sigurni, bezbedni i pouzdani.
Describe identity, governance, privacy, and compliance features URL
Trendovi kao što su rad na daljinu, donesite svoj uređaj (BYOD), mobilne aplikacije i aplikacije u oblaku su u velikom porastu. Primarna bezbednosna granica pomerena je sa firewall-a i fizičke kontrole pristupa na identitet.
Razumevanje ko koristi vaše sisteme i za šta imaju dozvolu je presudno za zaštitu podataka od napadača. Da biste ostali organizovani, upravljali troškovima i ispunili svoje ciljeve usklađenosti, potrebna vam je dobra strategija upravljanja oblakom.
Saznajte kako Azure može da vam pomogne da obezbedite pristup resursima u oblaku, šta znači izgradnja strategije upravljanja oblakom i kako se Azure pridržava uobičajenih regulatornih standarda i standarda usklađenosti.

5
Java / AI practitioner
« on: 02 January 2022, 21:35:06 »
AI practitioner

Plan učenja

1 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-fundamentals-3/the-fundamentals-of-programming?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

2 https://www.linkedin.com/learning/programming-foundations-databases-2/why-use-a-database?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

3 https://www.linkedin.com/learning/learning-python/learning-python?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

4 https://www.linkedin.com/learning/learning-sql-programming-8382385/learning-sql-programming?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ebaefdc498e440b07b53ea1&resume=true

5 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-to-ai-technology/?WT.mc_id=sitertzn_homepage_mslearn-header-aibusinessschool

6 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/microsoft-approach-to-ai/

7 https://docs.microsoft.com/hr-hr/learn/paths/get-started-with-artificial-intelligence-on-azure/

8 https://docs.microsoft.com/hr-hr/learn/paths/create-no-code-predictive-models-azure-machine-learning/

9 https://docs.microsoft.com/hr-hr/learn/paths/explore-computer-vision-microsoft-azure/

10 https://docs.microsoft.com/hr-hr/learn/paths/explore-natural-language-processing/

11 https://docs.microsoft.com/hr-hr/learn/paths/explore-conversational-ai/

Plan učenja


Programming Foundations: Fundamentals URL

Steknite osnovno znanje koje vam je potrebno da biste započeli programiranje na bilo kom jeziku.
Na ovoj obuci instruktorka Enis Dejvis koristi Python za istraživanje osnovnih koncepata i strukture programskih jezika i pomaže vam da shvatite šta se dešava "ispod haube". Nakon pregleda osnovnih izjava i izraza u Python-u, Enis istražuje nizove, promenljive i uslovni kod - što su uobičajene teme u svim programskim jezicima. Takođe, pokazuje kako se radi sa različitim vrstama podataka i rešava niz grešaka. Usput, ona upoređuje kako se kod piše na nekoliko različitih jezika i daje smernice o kriterijumima koje treba koristiti pri odabiru programskog jezika. Po završetku ove obuke imaćete znanje koje vam je potrebno da biste nastavili putovanje kodiranja na bilo kojem jeziku koji vas zanima.


Programming Foundations: Databases URL

Kada savladate osnove programiranja, biće vam potrebna i baza podataka. Baze podataka pružaju doslednu, organizovanu strukturu za čuvanje i preuzimanje velikih količina podataka. One omogućavaju programerima da grade složenije aplikacije koje mogu primati naredbe, obrađivati plaćanja, davati preporuke, autentifikovati korisnike i još mnogo toga. Ova obuka pruža osnovu koja vam je potrebna za započinjanje programiranja baza podataka. Istražite terminologiju: normalforms, ACID i CRUD, referentni integritet, transakcije, zapisi i tabele. Naučite koju ulogu igraju ključne i jedinstvene vrednosti u relacionom modelu. Otkrijte kako da dizajnirate najbolji sistem koji sadrži vaše podatke, počevši od tabela i odnosa u srži vaše baze podataka. Saznajte kako da napišete upite za izdvajanje podataka koji su vam potrebni i kako da žonglirate različitim zahtevima za skladištenjem, pristupom, performansama i sigurnošću. Instruktor Skot Simpson pruža praktične primere i jasna objašnjenja koja će vam pomoći da dizajnirate baze podataka koje mogu da odgovore na potrebe vaših aplikacija, vaših podataka i vaših korisnika.


Learning Python URL

Python je veoma popularan objektno orijentisani jezik sa lakom sintaksom - moćan je i relativno jednostavan za učenje. Bez obzira da li ste novi u programiranju ili ste iskusni programer, ova obuka vam može pomoći da započnete sa Pythonom. Džo Marini pruža pregled procesa instalacije, osnovnu sintaksu Pythona i primer kako se konstruiše i pokreće jednostavan  Python program. Naučite da radite sa datumima i vremenima, čitate i pišete datoteke i preuzimate i raščlanjujete HTML, JSON i KSML podatke sa weba.


Learning SQL Programming URL

SQL (Structured Query Language) je uobičajeni alat za preuzimanje podataka iz relacionih baza podataka kao što su SQL Server, MySQL, MariaDB i PostgreSQL. Ova obuka pruža uvod u ovaj osnovni programski jezik. Naučite kako da zatražite podatke od servera, ograničite i sortirate odgovore, objedinite podatke iz više tabela sa pridruživanjima i uredite i izbrišete podatke. Instruktor Skot Simpson takođe pokazuje kako se izvode jednostavne matematičke operacije i transformišu podaci u različite formate.


Introduction to AI technology URL

Ovaj modul pruža pregled primarnih koncepata veštačke inteligencije i tehnologija iza nje. Zatim istražujemo kako Microsoft pretvara najnovija dostignuća u AI u alate, proizvode i usluge koje organizacije mogu koristiti.
U ovom modulu ćete:

    Shvatiti zašto AI sada utiče na preduzeća
    Shvatiti šta je AI i njegove mogućnosti
    Razumeti kako se koristi unapred izgrađena umetnička inteligencija bez stručnosti za mašinsko učenje
    Razumeti osnove mašinskog učenja i vrsta poslovnih problema za primenu


Examine the Microsoft approach to artificial intelligence URL

Ovaj modul je polazna tačka za donosioce poslovnih odluka koji žele da razumeju kako Microsoft kreira proizvode, usluge i rešenja koja pomažu organizacijama da iskoriste veštačku inteligenciju (AI). Takođe ćemo vam pomoći da razumete kako su ove tehnologije povezane sa poslovnim problemima.
Naučićete da:

    Artikulišite kako tehnologija Microsoft AI može rešiti poslovne probleme
    Opišete Microsoft AI proizvode, usluge i rešenja


Get started with artificial intelligence on Azure URL

Veštačka inteligencija (AI) pruža bezbroj novih rešenja i iskustava, a Microsoft Azure pruža usluge koje se lako koriste kako bi vam bilo lakše da započnete sa AI. Pomoću AI možete graditi rešenja koja su se pre nekog vremena činila kao naučna fantastika; omogućavajući neverovatan napredak u zdravstvu, finansijskom menadžmentu, zaštiti životne sredine i drugim oblastima da učine svet boljim za sve.


Create no-code predictive models with Azure Machine Learning URL

Mašinsko učenje je srž veštačke inteligencije, a mnoge moderne aplikacije i usluge zavise od prediktivnih modela mašinskog učenja. Naučite kako da koristite Azure mašinsko učenje za kreiranje i objavljivanje modela bez pisanja koda.


Explore computer vision in Microsoft Azure URL

Computer vision je područje veštačke inteligencije (AI) u kojem su softverski sistemi dizajnirani da svet vide vizuelno, pomoću kamera, slika i video zapisa. Postoji više specifičnih tipova problema sa računarskim vidom koje inženjeri AI i data stručnjaci mogu da reše pomoću kombinacije prilagođenih modela mašinskog učenja i rešenja platforme kao usluge (PaaS) - uključujući mnoge kognitivne usluge u Microsoft Azure-u.


Explore natural language processing URL

Obrada prirodnog jezika podržava aplikacije koje mogu da vide, čuju, razgovaraju i razumeju korisnike. Koristeći analitiku teksta, prevođenja i razumevanja jezika, Microsoft Azure olakšava izgradnju aplikacija koje podržavaju prirodni jezik.


Explore conversational AI URL

Konverazcijska veštačka inteligencija je oblast veštačke inteligencije koje se bavi dijalozima između agenata AI i ljudskih korisnika.

6
Java / Data Analyst
« on: 02 January 2022, 21:31:34 »
Learning Data Analytics

1 https://www.linkedin.com/learning/learning-data-analytics-1-foundations/beginning-your-data-analysis-journey?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

2 https://www.linkedin.com/learning/data-fluency-exploring-and-describing-data/gather-greater-insight-and-make-better-decisions-with-your-data?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

3 https://www.linkedin.com/learning/excel-statistics-essential-training-1-2/what-is-data?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

4 https://www.linkedin.com/learning/learning-excel-data-analysis/the-power-of-data-analysis-using-excel?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

5 https://www.linkedin.com/learning/learning-data-visualization-3/welcome?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

6 https://www.linkedin.com/learning/power-bi-essential-training-3/create-rich-interactive-reports-with-power-bi?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

7 https://www.linkedin.com/learning/tableau-essential-training-13964003/apply-the-power-of-tableau-2021-to-your-data?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5ec59c4a498e70845153bbc5&resume=true

8 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-power-platform/

9 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-common-data-service/

10 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-power-apps/

11 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-app-solution/

12 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/how-build-model-driven-app/

13 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-power-apps-portals/

14 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-power-automate/

15 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/build-automated-solution/

16 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/introduction-power-virtual-agents/

17 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/how-build-basic-chatbot/
Plan učenja

Procenjeno trajanje video materijala za samostalno učenje je 29 sati.

Learning Data Analytics URL

Svaka osoba koja radi sa podacima u jednom trenutku mora i da ih analizira. Ova popularna obuka - dramatično proširena i unapređena - podučava analitičare i neanalitičare osnovama analitike podataka i izveštavanja. Robin Hant definiše šta je analitika podataka i šta analitičari rade. Zatim ona pokazuje kako da identifikujete svoj skup podataka - uključujući i podatke koje nemate - i da interpretira i sumira podatke. Takođe pokazuje kako se obavljaju specijalizovani zadaci poput kreiranja dijagrama toka posla, čišćenja podataka i spajanja skupova podataka za izveštavanje. Pokrivenost se nastavlja najboljim praksama za projekte analitike podataka, poput verifikacije podataka i vođenja efikasnih sastanaka, i uobičajenih grešaka koje treba izbegavati. Naučićete i tehnike za prenamenjivanje, mapiranje i okretanje podataka. Uz to, potražite korisne prečice za povećanje produktivnosti i savete za rešavanje problema najpopularnijeg programa za analizu podataka Microsoft Excel.

 
Data Fluency: Exploring and Describing Data URL

Analiza podataka nije samo za specijaliste koji moraju da shvate masivne skupove podataka. Donosioci odluka u svakoj industriji mogu imati koristi od osnovnog razumevanja ciljeva i koncepata primenjene analize podataka. Na ovoj obuci pridružite se Bartonu Poulsonu dok se on fokusira na osnove fluentnosti podataka i sposobnost rada sa podacima radi izvlačenja uvida i određivanja vaših sledećih koraka. Barton pokazuje kako vam istraživanje podataka grafikonima i opisivanje podataka statistikom može pomoći u postizanju ciljeva i donošenju boljih odluka. Umesto da se fokusira na određene alate, on se koncentriše na opšte procedure koje vam mogu pomoći u rešavanju određenih problema. Saznajte kako pripremiti podatke, vizuelno ih istražiti i opisati ih statističkim metodama.


Excel Statistics Essential Training: 1 URL

Podaci nisu vredni dok ih dobro ne upotrebite. Statistika transformiše podatke u značajne informacije, omogućavajući organizacijama da donose bolje odluke i predviđanja. Zbog toga je statistika - prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka dragocena veština za bilo koga u poslu ili akademskoj zajednici. Na ovom kursu Džozef Šmiler predaje osnove deskriptivne i inferencijalne statistike i pokazuje vam kako ih primeniti u programu Microsoft Excel - jeftinoj i pristupačnoj aplikaciji koja nudi čitav niz moćnih statističkih alata. Koristeći ugrađene funkcije i grafikone, zajedno sa dodatkom Analysis Toolpack, Džo objašnjava kako organizuje i prezentira podatke, razume raspodelu uzorkovanja, testira hipoteze i donosi zaključke. Obuhvata verovatnoće, proseke, varijabilnost, distribuciju, procenu, varijansu, regresijsko testiranje i još mnogo toga. Na kraju obuke ćete biti u stanju da u potpunosti razumete i primenite osnovne statističke koncepte na širok spektar podataka.


Learning Excel: Data Analysis URL

Microsoft Excel je važan alat za analizu podataka. Pomaže kompanijama da tačno procenjuju situacije i donose bolje poslovne odluke. Ova obuka vam pomaže da otključate snagu podataka vaše organizacije pomoću alata za analizu podataka i vizuelizaciju ugrađenih u Excel. Autor Kurt Fraj započinje sa osnovnim konceptima, uključujući osnovne proračune kao što su srednja vrednost, medijana i standardna devijacija, i daje uvod u teoremu o centralnoj granici. Zatim pokazuje kako da vizualizuje podatke, veze i buduće rezultate pomoću Excel-ovih histograma, grafika i grafikona. Takođe pokriva i testiranje hipoteza, modeliranje različitih distribucija podataka i izračunavanje kovarijancije i korelacije između skupova podataka. Na kraju, pregledava postupak izračunavanja Baiesovih verovatnoća u programu Excel. Svako poglavlje sadrži praktične primere koji pokazuju kako primeniti tehnike na stvarne poslovne probleme.


Learning Data Visualization URL

Imaš veliku ideju? Moraš je brzo i efikasno preneti ili će moderna publika preći na sledeću priču i brzo će izgubiti pažnju. Vizualizacija podataka omogućava da sjajnim ilustracijama kompleksne probleme učinite jednostavnim, apstraktne opipljivim, a nevidljive (podaci) vidljivim. Na ovom kursu Bil Šander pokazuje kako razumeti vaše podatke i publiku, i kako kreirati priču koju treba da ispričate i odredite najbolji vizuelni model i detalje koji ćete koristiti za tu priču.


Power BI Essential Training URL

Otkrijte kako brzo prikupiti uvide iz podataka pomoću Pover BI-a. Ovaj moćan skup alata za poslovnu analitiku - koji uključuje uslugu Power BI, Power BI Desktop i Power BI Mobile - može vam pomoći da efikasnije kreirate i delite uticajne vizualizacije sa drugima u vašoj organizaciji. Na ovom kursu, Đini von Kurter vam pomaže da započnete sa ovim moćnim setom alata. Đini započinje sa Internet BI uslugom Power BI, objašnjavajući kako se uvoze podaci, kreiraju vizuelizacije i te vizuelizacije uređuje u izveštaje. Ona raspravlja o tome kako prikačiti vizuelizacije na kontrolne table za deljenje, kao i o tome kako da postavljate pitanja o svojim podacima pomoću Power BI Q&A. Takođe, pruža pokrivenost programa Power BI Mobile i pokazuje kako se koriste mogućnosti modeliranja podataka u programu Power BI Desktop.


Tableau Essential Training (2020.1) URL

Tableau je široko korišćeni alat za analitiku podataka i vizuelizaciju koji mnogi smatraju neophodnim za rad u data science-u. Njegov drag&drop interfejs olakšava sortiranje, upoređivanje i analizu podataka iz više izvora, uključujući Excel, SQL Server i spremišta podataka zasnovanih na oblaku. Na ovoj obuci naučićete šta treba da znate da biste analizirali i prikazali podatke pomoću Tableau 2020-a i doneli bolje odluke za svoju kompaniju zasnovane na podacima. Otkrijte kako instalirati Tableau, povezati se sa izvorima podataka i sortirati i filtrirati podatke. Instruktor Curt Frie takođe pokazuje kako da kreira i manipuliše vizuelizacijom podataka - uključujući istaknute tabele, grafikone, rasejane grafikone, histograme, mape i kontrolne table - i pokazuje kako deliti svoje vizuelizacije. Usput, on ističe nove funkcije upakovane u ovo izdanje softvera, uključujući Viz Animations, koja vam omogućava da vizuelno pratite kretanje oznaka u vizualizaciji podataka da biste videli i razumeli vaše promene podataka.


Introduction to Power Platform URL

Saznajte više o komponentama Microsoft Power Platform, poslovnoj vrednosti za klijente i sigurnosti ove tehnologije.


Introduction to Dataverse URL

Naučite o osnovama Dataverse-a i istražite načine na koje možete da povežete i prilagodite veze za prenos podataka sa aplikacijama Microsoft Pover Platform.


Introduction to Power Apps URL

Saznajte o vrednosti i mogućnostima Power Apps-a i načinima na koje su druge organizacije iskoristile ovu tehnologiju za izgradnju jednostavnih aplikacija za svoje poslovanje.


How to build a canvas app URL

Power Apps omogućava preduzećima da kreiraju prilagođena rešenja za svakodnevne probleme. U ovom modulu ćete naučiti kako da napravite i prilagodite canvas aplikaciju od nule.


How to build a model-driven app URL

Naučite kako možete da iskoristite Power Apps za stvaranje aplikacija zasnovanih na modelu sa malo koda ili bez njega.


Introduction to Power Apps portals URL

Naučite zašto je važan portal Power Apps i kako možete da ga iskoristite kako biste internoj i eksternoj publici omogućili pregled i interakciju sa podacima iz Microsoft Dataverse ili Dynamics 365.


Introduction to Power Automate URL

Microsoft Power Automate se bavi automatizacijom procesa. Power Automate omogućava svima koji poznaju poslovni proces da stvore ponovljive tokove, koji kada se pokrenu pređu u akciju i izvrše postupak za njih.


How to build an automated solution URL

Naučite kako možete da iskoristite Power Automate za izgradnju jednostavnog workflow-a koji će poboljšati produktivnost i pojednostaviti zadatke.


Introduction to Power Virtual Agents URL

Saznajte o vrednosti i mogućnostima Power Virtual Agents-a i načinima na koje organizacije mogu koristiti ovu tehnologiju za izgradnju rešenja za chatbot za svoje poslovanje.


How to build a basic chatbot URL

Naučite kako možete da iskoristite Power Virtual Agents za brzo i lako stvaranje moćnih botova koristeći vođeno grafičko iskustvo bez koda.7
Forum News and Info / Happy New Year 2022
« on: 01 January 2022, 14:14:13 »
TitanQuestFans community wish a Happy New Year to all of our mortals and immortals, titan slayers and farmers, satyrs and centaurs and so on  :))
I wish you better year than the last one, without stupid things which are globally forced. We are all individual creatures and we are supposed to be free and to have free will, so put your TVs in garbage, go spend less time reading online news on your phone, save your eyes for your love and if you like for games that you play.

8
Java / IT administrator
« on: 01 January 2022, 00:29:36 »
1 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-1-understanding-networks/meet-the-frame?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&resume=false

2 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-2-the-physical-network/network-topologies?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

3 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-3-the-world-of-tcp-ip/introduction-to-ip-addressing-and-binary?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

4 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-4-making-tcp-ip-work/tcp-and-udp?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

5 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-5-securing-tcp-ip/making-tcp-ip-secure?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

6 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-6-advanced-ip-networking/understand-ip-tunneling?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

7 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-7-wireless-virtual-cloud-and-mobile-networking/introduction-to-802-11?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

8 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-8-building-a-real-world-network/network-types?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

9 https://www.linkedin.com/learning/comptia-network-plus-n10-007-cert-prep-9-managing-the-network/what-is-risk-management?autoAdvance=true&autoSkip=false&autoplay=true&contextUrn=urn%3Ali%3AlyndaLearningPath%3A5c48c642498e71fa1840e376&resume=true

10 https://docs.microsoft.com/en-us/learn/paths/az-900-describe-cloud-concepts/Plan učenja

Procenjeno trajanje video materijala za samostalno učenje je 34 sata.


Understanding Networks URL

Mike Meyers, koga su prozvali "Alpha Geek", je vodeći autoritet u industriji CompTIA sertifikata. U saradnji sa LinkedIn Learning-om je snimio serijal edukativnog sadržaja o CompTIA tehnologiji. Na zanimljiv način, Mike vas uvodi u svet routing-a i switching-a. Ovo je prva u nizu od 9 lekcija.


The Physical Network URL

Ova lekcija pokriva kabliranje, topologije i osnove Etherneta. Pored toga, naučite kako da postavite i rešite probleme sa modernom, vrhunskom, fizičkom mrežom u kompletu sa prekidačima, čvorištima i ruterima.


The World of TCP/IP URL

Ove lekcije pokrivaju dinamičko i statično IP adresiranje, subnetting, NAT adresiranje, prosleđivanje porta i dinamičko i statičko rutovanje koristeći savremene protokole kao što su RIP, OSPF i BGP.


Making TCP/IP Work URL

Ova lekcija se bavi konceptima i karakteristikama routing-a i switching-a. Istražuje razne alate koji vam mogu pomoći da dobijete brze odgovore prilikom rešavanja problema sa mrežnim kašnjenjem, objašnjava različite protokole koji se koriste za slanje i primanje e-pošte, razmatra način rada sa DNS sistemom i još mnogo toga.


Securing TCP/IP URL

Lekcija pokriva ključne koncepte ispitivanja mrežne bezbednosti i objašnjava obezbeđivanje TCP / IP. Istražuje simetrično i asimetrično šifrovanje i razmatra kako funkcionišu kriptografska heširanja. Takođe govori o Kerberosu, listama kontrole pristupa, jedinstvenoj prijavi i još mnogo toga.


Advanced IP Networking URL

U ovom delu naučićete sve o ključnim konceptima networkinga-a i infrastrukture kao i o naprednim mrežnim uređajima, IPv6 i daljinskom povezivanju. Predavač vam pomaže da razumete IP tuneliranje i istražuje različite tipove uređaja i lokacija za mrežnu sigurnost. Takođe ćete čuti više o konceptima rutiranja i prebacivanja koristeći IPv6, upoređujivaju i suprotstavljanju VAN tehnologije i mnogo toga.


Wireless, Virtual, Cloud, and Mobile Networking URL

Ova lekcija će vam pomoći da shvatite bežično umrežavanje, kao i umrežavanje u oblaku, virtuelno i mobilno umrežavanje. Instruktor govori o pretnjama starijih bežičnih protokola, uključujući wardriving i warchalking. Takođe razmatra različite standarde bežičnog umrežavanja, suprotstavljene snage korporativne i lične upotrebe mobilnih uređaja, Wi-Fi Protected Setup (WPS), način stvaranja virtuelne mašine i još mnogo toga.


Building a Real-World Network URL

U ovoj lekciji instruktor će vam pokazati način dizajniranja i izgradnje "real-world" mreže. Lekcija upoređuje i suprotstavlja karakteristike mrežnih topologija, tipova i tehnologija - pomažući vam da se pripremite za odgovarajući ispitni cilj. Upoznaje vas sa različitim vrstama mreža; razmatra ključne aspekte mrežnog dizajna; uči vas kako da kreirate efikasan plan za vanredne situacije; opisuje kada, zašto i kako praviti rezervne kopije; itd.


Managing the Network URL

Ova lekcija pokriva osnovne mrežne operacije, mrežnu sigurnost i rešavanje problema sa mrežom i koncepte ispitivanja alata. Instruktor vas vodi kroz načine upravljanja mrežom, uključujući upravljanje rizicima i upravljanje promenama, pretnjama, zaštitni zid i nadzor sistema. Takođe on vas upoznaje sa teorijom rešavanja mrežnih problema, prolazeći kroz sve ključne korake koje bi trebalo slediti kako bi se mrežni problem rešio.


Describe core Azure concepts URL

Novi ste u svetu cloud-a? Osnove Azure-a je šestodelna serija obuka koja vas uči osnovnim konceptima oblaka, pruža pojednostavljeni pregled mnogih Azure usluga i vodi vas praktičnim vežbama za besplatno korišćenje prvih usluga.


Describe core Azure services URL

Nakon što završite ovaj put učenja, moći ćete:

    Da shvatite širinu usluga dostupnih u Azure-u, uključujući računarstvo, mrežu, skladištenje i bazu podataka
    Prepoznajte usluge virtuelizacije kao što su Azure virtuelne mašine, instance Azure kontejnera, Azure Kubernetes usluga i Azure virtuelna radna površina
    Uporedite Azure-ove usluge baze podataka kao što su Azure Cosmos DB, Azure SQL, Azure Database za MySQL, Azure Database za PostgreSQL i Azure-ove usluge za analizu podataka
    Ispitajte Azure mrežne resurse kao što su virtuelne mreže, VPN mrežni prolazi i Azure ExpressRoute
    Rezimirajte Azure usluge skladištenja, kao što su Azure Blob Storage, Azure Disk Storage i Azure Storage


Describe core solutions and management tools on Azure URL

Osnovna rešenja obuhvataju širok spektar alata i usluga Microsoft Azure. Na ovom putu učenja upoznaćete se sa mnogim od ovih alata i usluga i od vas će se tražiti da pomognete u odabiru najboljeg za dati poslovni scenario.


Describe general security and network security features URL

Imati dobru sigurnosnu strategiju od suštinske je važnosti u današnjem digitalnom svetu. Svaka aplikacija i usluga, bilo lokalna ili u oblaku, treba da bude dizajnirana imajući na umu sigurnost. Sigurnost treba da se planira na nivou aplikacije, na nivou podataka i na nivou mreže.

Saznajte o raznim Azure uslugama koje možete koristiti da biste osigurali da su vaši resursi u oblaku sigurni, bezbedni i pouzdani.


Describe identity, governance, privacy, and compliance features URL

Trendovi kao što su rad na daljinu, donesite svoj uređaj (BYOD), mobilne aplikacije i aplikacije u oblaku su u velikom porastu. Primarna bezbednosna granica pomerena je sa firewall-a i fizičke kontrole pristupa na identitet.

Razumevanje ko koristi vaše sisteme i za šta imaju dozvolu je presudno za zaštitu podataka od napadača. Da biste ostali organizovani, upravljali troškovima i ispunili svoje ciljeve usklađenosti, potrebna vam je dobra strategija upravljanja oblakom.

Saznajte kako Azure može da vam pomogne da obezbedite pristup resursima u oblaku, šta znači izgradnja strategije upravljanja oblakom i kako se Azure pridržava uobičajenih regulatornih standarda i standarda usklađenosti.

9
Java / Semos program i ms
« on: 01 January 2022, 00:22:48 »
IT administrator

Data Analyst

AI practitioner

Software Developer

10
Underlord IT / Re: Question about TQIT Underlord
« on: 31 December 2021, 18:30:49 »
@soa might know something..

11
Underlord IT / Re: Question about TQIT Underlord
« on: 28 December 2021, 17:56:44 »
I'm not sure what's going on atm, but there is already a topic about Soulvizier https://titanquestfans.net/index.php?topic=1201.0 and no idea what's going on about this mod and Eternal Embers. So better read in that topic and you will probably find your answers.
About items, I'm not following that, so someone else might give answer on that.

12
Modifications / Re: Attempting to add Dual Wield to an ability
« on: 26 December 2021, 13:36:32 »
Welcome to the forum. Forum is all but not dead.  8)
Some of our members are part of testing team or work with the game devs, so you will find your answers.
Also if you spare some time to check around you will notice that there is work around some mods and tools actively.

13
Forum News and Info / Re: Happy Holidays
« on: 24 December 2021, 18:05:35 »
Happy Catholic Christmas to all TQ Fans who celebrate, and wishing a better year for all of us.

14
MeMes / Re: Funny pictures
« on: 14 December 2021, 18:28:32 »
Amazing 1935 :D


15
New Projects / Re: Titan Quest - Titanomachy Mod ( Development )
« on: 10 December 2021, 18:30:05 »
Cool, I like these fire Terracotta. You could make them in different colors.

Pages: [1] 2 3 ... 47

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2022, SimplePortal